Prije najma

2.3. Rokovi i uvjeti

 

 1. Dostava/preuzimanje

 

 1. Unajmljeno vozilo će biti dostavljeno u dobrom stanju, s punim rezervoarom goriva, sa svim dokumentima vozila i ključevima te, ako nije drugačije predviđeno Ugovorom o najmu, bez ikakvih vidljivih vanjskih oštećenja. Pri dostavi najmoprimac/vozač mora provjeriti:
 • da je unajmljeno vozilo dostavljeno bez ikakvog vidljivog oštećenja, i
 • da je svako vidljivo oštećenje uvedeno u za to predviđeni stavak Ugovora o najmu
 • količinu goriva u rezervoaru

 

 1. Po obavljenom pregledu vozila, najmoprimac/vozač i predstavnik Kompas RAC-a će potvrditi stanje vozila potpisivanjem 'Obrasca stanja vozila'.

 

 1. Ovlašteni vozač

 

Unajmljenim vozilom može upravljati samo ovlašteni vozač. Ovlašteni vozači će biti potpisnici Ugovora o najmu i te osobe će biti upisane u zapisnik Ugovora o najmu kao ovlašteni vozači. Ovlaštenim vozačima nije dopušteno voziti vozilo ako su pod utjecajem alkohola, lijekova, opijata, ili u bilo kakvom stanju koje može nepovoljno utjecati na njihove reakcije (npr. premorenost ili bolest).

 

 1. Valjanost vouchera, vrijeme najma i mogući dodatni troškovi

 

3.1. Valjanost vouchera: vrijedi za dane (1 dan – 24 sata) kako je to na voucheru navedeno počevši s vremenom preuzimanja. U slučaju prekoračenja od 60 minuta ili više, nadoplata iznosi 1/3 dana, za prekoračenje od 120 minuta nadoplata iznosi 2/3 dana a za preko 180 minuta prekoračenja nadoplata iznosi jedan dodatni dan koji se tereti na  kreditnu karticu najmoprimca/vozača.

 

3.2 Dnevna cijena najma: vrijedi 24 sata od dostave vozila. U slučaju prekoračenja za više od 60 minuta nadoplata iznosi 1/3 dana, za 120 minuta nadoplata iznosi 2/3 dana a za preko 180 minuta nadoplata iznosi jedan dodatni dan koji se tereti na kreditnu karticu najmoprimca/vozača.

 

3.3. Cijena goriva: KOMPAS RAC cijena najma uključuje cijenu ulja i servisiranja ali ne uključuje cijenu goriva. U slučaju da se vozilo vrati sa manje goriva u rezervoaru nego ga je bilo pri preuzimanju, najmoprimac/vozač će platiti razliku sukladno cjeniku KOMPAS RAC –a (3 EURO + PDV po litri). Razina goriva u rezervoaru će biti provjerena od predstavnika KOMPAS RAC-a i najmoprimca/vozača te ovjerena potpisom obje strane na 'Obrascu stanja vozila'.

 

3.4. Dodatna naplata pri preuzimanju vozila u zračnoj luci: pri preuzimanju vozila kod KOMPAS RAC ureda u zračnoj luci dodatno se plaća 20 EURA+PDV.

 

3.5. Rezervacije: mogu biti potvrđene samo za kategoriju vozila, a ne za poseban tip vozila.

 

3.6. Cijena kilometraže: KOMPAS RAC će je naplatiti ukoliko je navedena u Ugovoru o najmu. Najmoprimac/vozač će o takvoj mogućnosti biti obaviješten prilikom preuzimanja vozila.

 

3.7. Nadoplate za rezervacije/sklapanje ugovora van radnog vremena: će biti naplaćene u visini od 12,20 EURA (PDV uključen) za sve rezervacije/ugovore sačinjene nakon uredovnog radnog vremena podružnice.

 

3.8. Potpisom Ugovora o najmu, najmoprimac/vozač prihvaća da KOMPAS RAC nije odgovoran za bilo kakve posljedice uzrokovane neisporukom vozila niti u slučaju pomanjkanja vozila dok traje najam.

 

3.9. Potpisom Ugovora o najmu najmoprimac/vozač je obvezan platiti sve pristojbe proizašle iz kršenja zakona, parkiranje, za trajanja perioda najma i prihvaća da KOMPAS RAC naplati sve takve troškove terećenjem kreditne kartice najmoprimca/vozača na dan kada zaprimi takva potraživanja.

 

 1. Obavezno osiguranje

 

 Sva vozila unajmljena kod KOMPAS RAC-a uključuju Osiguranje od odgovornosti prema trećoj osobi. Osiguranje od odgovornosti prema trećoj osobi je zakonska obveza i štiti najmoprimca/vozača, i ostale ovlaštene vozače od odgovornosti koja može nastati smrću ili povredom drugih osoba. Osiguranje od odgovornosti prema trećoj osobi ne pokriva gubitak, ili štetu na unajmljenom vozilu – najmoprimac/vozač je odgovoran za vrijednost vozila bez obzira na grešku. (ovisi o prihvaćanju neobveznih osiguranja).

 

 1. Neobavezno osiguranje

 

5.1. Najmom vozila od KOMPAS RAC-a najmoprimac/vozač je odgovoran vratiti vozilo u istom stanju u kakvom je bilo prilikom preuzimanja, isključujući normalnu istrošenost i čistoću. Ako je vozilo ukradeno, izgubljeno ili oštećeno, bez obzira na grešku, najmoprimac/vozač je u potpunosti odgovoran za troškove i štetu koju trpi KOMPAS RAC. To uključuje vuču, popravak, skladištenje. Ukoliko najmoprimac/vozač odabere CDW i/ili TP ograničenje odgovornosti (u tom slučaju će na za to određenom mjestu Ugovora o najmu biti uneseno 'DA'), odgovornost će biti ograničena za iznos koji se umanjuje sukladno cjeniku KOMPAS RAC-a i biti će uneseno u Ugovor o najmu (ovisno o modelu vozila).

 

            5.2. CDW (šteta od sudara/odricanje) ograničenje odgovornosti: Ovo ograničenje odgovornosti se primjenjuje na oštećenja unajmljenog vozila, njegovih dijelova i opreme prouzročene prometnom nezgodom. CDW ograničava financijsku odgovornost najmoprimca/vozača za Dodatni Iznos unesen u Ugovor o najmu. CDW ne pokriva štetu napravljenu u unutrašnjosti unajmljenog vozila, na gumama i kotačima, štetu na podnoj strani vozila, za slomljene ili izgubljene ključeve ili zagađenje goriva, bez obzira da li je šteta posljedica namjere ili nemara. Svako oštećenje na tim dijelovima vozila biti će naplaćeno terećenjem kreditne kartice najmoprimca/vozača, bez obzira na grešku, u punoj cijeni, a po službenom cjeniku zastupstva u doba provjere.

 

            Po povratu vozila, stanje će biti provjereno od strane predstavnika KOMPAS RAC-a i najmoprimca/vozača, uspoređeno sa stanjem vozila na početku najma kako je navedeno u 'Obrascu stanja vozila'. Sve eventualne promjene će biti unesene u obrazac i ovjerene potpisom obiju strana. Ne potpisujući 'Obrazac o stanju vozila' a ispunivši 'Izvještaj o šteti' najmoprimac/vozač prihvaća službenu procjenu vlasnika o diskutabilnim štetama.

 

5.3. TP (Zaštita od krađe/Odricanje) ograničenje odgovornosti: Ovo ograničenje se primjenjuje u slučaju gubitka unajmljenog vozila, njegovih dijelova i opreme (uključujući gume, stereo uređaj i sl.) nastale kao posljedica krađe ili pokušaja krađe. TP ograničava financijsku odgovornost najmoprimca/vozača za Dodatni Iznos naveden u Ugovoru o najmu. TP je nevažeće ako je vozilo ostavljeno nezaključano ili ako su ključevi ostavljeni bez nadzora u vozilu.

 

5.4. SCDW (štete uzrokovana sudarom)

 

Prihvaćanjem SCDW najmoprimac/vozač nije financijski odgovoran za štetu počinjenu na vozilu nastalu nesretnim slučajem, štete na njegovim dijelovima i opremi, zbog krađe ili pokušaja krađe. SCDW ne pokriva bilo kakvu štetu nastalu u unutrašnjosti najmljenog vozila, na gumama i kotačima, štetu na podnoj strani vozila, za slomljene i izgubljene ključeve ili zagađenja goriva bez obzira da li je šteta nastala kao posljedica namjere ili nemara. Svaka šteta počinjena na tim dijelovima biti će naplaćena terećenjem kreditne kartice najmoprimca/vozača, bez obzira na grešku, u cijelosti po službenom cjeniku tvrtke u doba pregleda. Izvještaj policije je obavezan za svaku štetu.

 

Po povratu vozila, stanje će biti provjereno od strane predstavnika KOMPAS RAC-a i najmoprimca/vozača, uspoređeno sa stanjem na početku najma kako je uneseno u 'Obrazac o stanju vozila'. Sve moguće promjene će biti unesene u obrazac i ovjerene potpisom obiju strana. Ne potpisujući 'Obrazac o stanju vozila' najmoprimac/vozač prihvaća službenu procjenu vlasnika o diskutabilnim štetama.

 

5.5. Osiguranje prtljage ne postoji. Svaka odgovornost KOMPAS RAC-a za izgubljene ili oštećene stvari ostavljene u unajmljenom vozilu, je isključena odlukom zakona.

 

 1. Postupci nakon nesreće, oštećenja, gubitka ili krađe

 

U ovakvim slučajevima najmoprimac/vozač treba:

 

 1. Odmah obavijestiti policiju i KOMPAS RAC, slijediti njihove upute i zapisati sve detalje o drugim osobama uključenim u nesreću.
 2. Ispuniti izvještaj o nesreći/šteti po povratku vozila.
 3. Po povratu unajmljenog vozila napisati kratko izvješće o događajima koji su se dogodili.

 

Engleska verzija ugovora je prijevod službenog hrvatskog teksta. U slučaju rasprave, biti će korišten samo hrvatski tekst u objašnjenju ugovora. Za rješenje svih  rasprava nastalih u vezi s ugovorom, nadležan je ovlašteni sud u Dubrovniku.

Što trebate znati kod najma vozila

ŠTO TREBATE ZNATI PRIJE NAJMA, ZA VRIJEME NAJMA I NA KRAJU NAJMA

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »